Starostlivosť o luk

Aby vám váš luk dlho dobre slúžil a presne strieľal nie je potrebné mu venovať špeciálnu starostlivosť, avšak niektoré zásady zaobchádzania s lukom si treba dobre osvojiť a dodržiavať ich.

  • nikdy luk neprepínajte, neskúšajte pokiaľ sa dá natiahnuť
  • nepúšťajte natiahnutú tetivu naprázdno
  • nevystavujte luk nadmerne vlhkému počasiu
  • nevystavujte luk silnému slnečnému žiareniu, napríklad v aute
  • tetivu napínajte a vypínajte len spôsobom na to určeným

Napínanie tetivy

Napínanie tetivy