Napínanie tetivy

Existuje sto spôsobov, ako napnúť tetivu, ale len jeden je správny. Pri napínaní tetivy postupujte veľmi obozretne. Použite len spôsob zobrazený na obrázku. Iným spôsobom napínania a vypínania tetivy hrozí poškodenie luku.

Najprv založte tetivu na jednej strane luku, ktorú zapriete o ľavý nárt. Stred luku podložte pod pravé koleno a následne pravou rukou ráznym opatrným pohybom ohnite luk do požadovaného tvaru ohnutia. Nasaďte tetivu a opatrne povoľte ohyb. Pri vypínaní tetivy postupujte opačne.

Napínanie tetivy